Σχετικά Με την ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ (ΑΠΟΝΕΥΡΩΣΗ)

Η ενδοδοντική θεραπεία (απονεύρωση) είναι η διαδικασία κατά την οποία αφαιρείται ο  “νεκρός” πολφός (νεύρο) μέσα από ένα δόντι και στη συνέχεια εμφράσσεται ερμητικά,  ώστε να αποφευχθεί η συγκέντρωση μικροβίων στο μέλλον.

Η ενδοδοντική θεραπεία στο ιατρείο μας γίνεται σχεδόν πάντα σε μια συνεδρία, η οποία διαρκεί από μισή έως δύο ώρες ανάλογα το δόντι και την πολυπλοκότητα του περιστατικού. Αυτό επιτυγχάνεται τελείως ανώδυνα, με την βοήθεια σύγχρονου εξοπλισμού, στον οποίο περιλαμβάνεται η χρήσηlaser, μηχανοκίνητων μέσων για την επεξεργασία των ριζικών σωλήνων, ελαστικού απομονωτήρα και τέλος τη χρήση μεγέθυνσης, ούτως ώστε η επέμβαση να γίνεται με την μεγαλύτερη δυνατή λεπτομέρεια και ακρίβεια.

Ένα άλλο συχνό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι ασθενείς, είναι οι ατελείς ή αποτυχημένες ενδοδοντικές θεραπείες. Αυτές προκύπτουν  από αδυναμία για σωστή επεξεργασία – “κλείσιμο” τον ριζικών σωλήνων και απαιτούν ειδικές γνώσεις και εξοπλισμό για να επαναλειφθούν επιτυχώς. Η χρήση μεγεθυντικών μέσων, laser (για την πλήρη απολύμανση) και υπερήχων τεχνολογίας υπερήχων (για την απομάκρυνση των υπολειμμάτων της παλαιότερης θεραπείας) είναι απαραίτητη για να πραγματοποιηθεί σωστά και ανώδυνα η διαδικασία.

Στο ιατρείο μας αντιμετωπίζουμε με πολύ μεγάλα ποσοστά επιτυχίας (97%) σχεδόν όλες τις περιπτώσεις ενδοδοντίας ή επανάληψης ενδοδοντίας (re endo) και εγγυούμαστε για την μακροβιότητα τον θεραπειών σας.

ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΩΝ.

Ολοκληρωμένες οδοντιατρικές υπηρεσίες από το 1960.