Σχετικά Με τα ΟΔΟΝΤΙΚΑ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΑ

Έπειτα από 20 χρόνια ενασχόλησης με τα οδοντικά εμφυτεύματα, γνωρίζουμε πόσο χρήσιμα, αλλά και πόσο απαιτητικά είναι, σε επίπεδο σχεδιασμού, εκτέλεσης και συντήρησης του θεραπευτικού αποτελέσματος.

Εκτελώντας το χειρουργικό (τοποθέτηση εμφυτεύματος) και το προσθετικό κομμάτι στο ιατρείο μας, αναλαμβάνουμε εξ ολοκλήρου το κάθε περιστατικό, φέροντας και την ευθύνη του.

Τοποθετούμε  τα οδοντικά εμφυτεύματα με τέτοια μέθοδο και εξοπλισμό όπου καθιστά την διαδικασία εντελώς ανώδυνη, με τους περισσότερους ασθενείς μας, να περιγράφουν την εμπειρία λιγότερο επώδυνη από μια απλή εξαγωγή.

Με τις πιο σύγχρονες μεθόδους και τον απαραίτητο εξοπλισμό, μπορούμε να ξεπεράσουμε το εμπόδιο του ανεπαρκούς οστού, και να τοποθετήσουμε εμφυτεύματα ακόμα και σε ασθενείς που στο παρελθόν ήταν αδύνατο να δεχθούν θεραπεία με οδοντικά εμφυτεύματα.

Τα πρωτόκολλα που ακολουθούμε είναι εξατομικευμένα, βασιζόμενα  στην επιστημονική τεκμηρίωση και δοκιμασμένα.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΚΑΘΟΔΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

Για να εξασφαλιστεί η επιτυχία ενός εμφυτεύματος πρέπει όλα τα στάδια να πραγματοποιούνται με την μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια.

Η υπολογιστικά καθοδηγούμενη εμφυτευματολογία είναι η διαδικασία κατά την οποία το κάθε περιστατικό σχεδιάζεται, με χρήση ειδικού προγράμματος, στον υπολογιστή.

Αφού γίνει η εικονική τοποθέτηση του εμφυτεύματος  στην επιθυμητή θέση, μας δίνεται  η δυνατότητα να σχεδιάσουμε  ένα χειρουργικό νάρθηκα, ο όποιος εκτυπώνεται μέσω 3D εκτυπωτή. Όλη η διαδικασία της τοποθέτησης γίνεται μέσω αυτού του νάρθηκα προσφέροντας απόλυτη ακρίβεια, ασφάλεια και ταχύτητα στην διαδικασία.

ΑΜΕΣΗ ΦΟΡΤΙΣΗ

Άμεση φόρτιση είναι η τεχνική κατά την οποία η τοποθέτηση του εμφυτεύματος και η προσθετική διαδικασία γίνεται  ταυτόχρονα. Μέσα σε μικρό διάστημα  (2-3 ήμερες) ο ασθενής να έχει αποκατασταθεί αισθητικά και λειτουργικά, είτε πρόκειται για ένα εμφύτευμα είτε για ολική αποκατάσταση. Αυτή η τεχνική εφαρμόζεται στο ιατρείο μας πάνω από 15 χρόνια με επιτυχία, αλλά για να πραγματοποιηθεί  θα πρέπει το περιστατικό να πληροί συγκεκριμένες προϋποθέσεις. 

ΟΛΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΝΩ ΣΕ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΑ

Η ολική νοδότητα (απώλεια όλων τον δοντιών) αποτελεί ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα που έχει αντίκτυπο στην προσωπική και κοινωνική ζωή του ασθενούς.  Αν και οι ολικές οδοντοστοιχίες έχουν εξελιχθεί αρκετά, συνεχίζουν να αποτελούν ένα συμβιβασμό.

Η σταθερή αποκατάσταση στηριζόμενη σε εμφυτεύματα είναι σαφώς η καλύτερη λύση για τους  ασθενείς που έχουν χάσει η πρόκειται να χάσουν τα δόντια τους.  Προσφέρει  μια ακίνητη λύση, αισθητικά άριστη με τους ασθενείς να περιγράφουν την αίσθηση ως “δικά τους δόντια“. Οαριθμός τον εμφυτευμάτων που απαιτούνται ποικίλει ανάλογα  το  περιστατικό.  Συνήθως απαιτούνται  6 εμφυτεύματα  για την πάνω γνάθο και 4 για την κάτω (all on 4©) τα οποία, εάν υπάρχουν οι απαιτούμενες προϋποθέσεις, μπορούν να φορτιστούν άμεσα (2-3 ημέρες). Αυτό δίνει την ευκαιρία στους ασθενείς μας να είναι πλήρως λειτουργικοί και να επιστρέψουν στην καθημερινότητα τους μέσα σε λίγες μέρες.

Τα εμφυτεύματα αποτελούν πλέον την θεραπεία εκλογής για τα χαμένα δόντια αλλά σίγουρα δεν αντικαθιστούν τα φυσικά δόντια. Στο ιατρείο μας, σεβόμαστε τα φυσικά δόντια, και κάνουμε ότι είναι δυνατό να τα διατηρήσουμε πριν προβούμε σε εμφυτευματική θεραπεία.

ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΩΝ.

Ολοκληρωμένες οδοντιατρικές υπηρεσίες από το 1960.