Σχετικά Με την ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑ

Καλύπτουμε σχεδόν όλο το φάσμα της συντηρητικής και χειρουργικήςΠεριοδοντολογίας.

  • Ξεκινώντας με τον έλεγχο και την έγκαιρη διάγνωση της περιοδοντικής νόσου, διαθέτουμε τον απαιτούμενο χρόνο για να εξηγήσουμε στον ασθενή τι ακριβώς συμβαίνει και πως μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε.
  • Η συντηρητική θεραπεία εκτελείται με τον απαραίτητο εξοπλισμό (υπέρηχους, laser, τοπική αντιβιοτική έγχυση κλπ. ). Ακολουθούν οδηγίες για την διατήρηση του αποτελέσματος με μέσα υγιεινής και συχνούς επανέλεγχους.
  • Η χειρουργική θεραπεία, όπου αυτή χρειάζεται, γίνεται με σύγχρονες μεθόδους ιστικής αναγέννησης ώστε να επανακτηθεί το απολεσθέν οστό όπου είναι εφικτό. Με την χρήση της πιεζοχειρουργικης ( piezosurgery©) οι επεμβάσεις γίνονται με την μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια και αποτελεσματικότητα.
  • Η συντήρηση του θεραπευτικού αποτελέσματος γίνεται με το οργανωμένο σύστημα επανάκλησης και τον απαιτούμενο χρόνο από εμάς.

*Σε περιπτώσεις περιπλεγμένων περιστατικών  και όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο το οδοντιατρείο μας συνεργάζεται με ειδικό Περιοδοντολόγο για τη βέλτιστη δυνατή θεραπεία.

ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΩΝ.

Ολοκληρωμένες οδοντιατρικές υπηρεσίες από το 1960.