Σχετικά Με την Στοματική Χειρουργική

Η στοματική χειρουργική είναι μια μεγάλη ενότητα της οδοντιατρικής που περιλαμβάνει επεμβατικές-χειρουργικές  λύσεις. Στο οδοντιατρείο μας αντιμετωπίζουμε περιστατικά όπως:

  • Χειρουργικές εξαγωγές τρίτων γομφίων ( έγκλειστοι- ημιέγκλειστοι φρονιμίτες).
  • Χειρουργική Ενδοδοντία (ακροριζεκτομή).
  • Χειρουργικές εξαγωγές ριζών και αγκυλωμένων δοντιών.
  • Χειρουργική αφαίρεση αποτυχημένων εμφυτευμάτων κλπ.

Όλες οι επεμβάσεις γίνονται μικροχειρουργικά με χρήση μεγέθυνσης και μικρών εργαλείων για την αποφυγή μεγάλου τραύματος άρα και πιο ανώδυνης μετεγχειρουργικής πορείας. Επίσης με τη χρήση laseγια την διαχείριση των μαλακών ιστών  (τομές) και την χρήση της πιεζοχειρουργικής (piezosurgery©) για την διαχείριση του οστού, οι επεμβάσεις γίνονται με την μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια και με το λιγότερο δυνατό τραύμα. Με την χρήση αυτών των τεχνολογιών τα αποτελέσματα έχουν εντυπωσιακές διαφορές σε σχέση με τα συμβατικά μέσα που χρησιμοποιούνται.

ΕΞΑΓΩΓΕΣ

Μία εξαγωγή αποτελεί ψυχολογικά μια δυσάρεστη εμπειρία για τον ασθενή. Εμείς φροντίζουμε να γίνει όσο το δυνατόν λιγότερο ανώδυνη. Με την χρήση της πιεζοχειρουργικής το δόντι εξάγεται πολύ πιο γρήγορα και ατραυματικά. Η μετεξακτική πορεία, είναι ομαλή και συνήθως ο ασθενής είναι πλήρως λειτουργικός λίγη ώρα αργότερα.

*Σε περιπτώσεις περιπλεγμένων περιστατικών  και όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο το οδοντιατρείο μας συνεργάζεται με ειδικό Γναθοπροσωπικό χειρουργό για τη βέλτιστη δυνατή θεραπεία.

ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΩΝ.

Ολοκληρωμένες οδοντιατρικές υπηρεσίες από το 1960.